Choose Cuurency to display prices

   
Handschoen voor het poetsen van metalen voorwerpenHaakwerk. Afb. No. 39 en 40. Witte breiwol tussche...

Handschoen voor het poetsen van metalen voorwerpen

Haakwerk. Afb. No. 39 en 40. Witte breiwol tusschenbeide van grofte.

Een handschoen zooals afb. No. 39 en 40 voorstelt, is voor het poetsen van zilveren, nieuw zilveren of koperen voorwerpen bestemd; wij bevelen een zoodanigen bijzonder aan, daar hij tevens de hand bij het poetsen beschut. Het model is van witte breiwol gehaakt en wel de eene zijde van den handschoen met den geribden haaksteek, de andere zijde met den lussen steek gewerkt, de lussen worden tot op eenige rijen van den buitenrand van den handschoen af open gesneden en gelijkmatig geschoren. Met deze zijde van den handschoen worden de zilveren voorwerpen gereinigd. Men begint den handschoen van het midden uit met de eene helft met een opzetsel van 46 steken en haakt, op deze teruggaande en den laatsten steek overslaande, 45 v. st. In den laatsten steek haakt men alsdan nog 2 v. st. Dan aan de andere zijde van het opzetsel in de onderste lus van den steek stekende, insgelijks 45 steken. Eindelijk haakt men 1 kett., keert dan het werk om en haakt heen en teruggaande met den geribden haaksteek nog 17 toeren, zoodat de eene zijde van het haakwerk met eene rechten rand afsluit. Aan de tegenovergestelde zijde moet het gehaakte gedeelte rond wezen, waarvoor men in vereischte wijze meerdert. Is het gehaakte gedeelte voltooid, dan begint men de tweede helft op dezelfde wijze, de tweede toer wordt dan met een dubbelen draad gehaakt, men moet hierbij gedurig om de beide bovenste lussen van de steken van den vorigen toer steken en bovendien bij het werken van elken v. st. eene lus van 1½ d. lengte over een stokje maken. Na elken toer lussen volgt een toer v. st. met een enkelen draad. Het meerderen geschiedt even als bij de eerste helft van den handschoen. Heeft de tweede helft van den handschoen de grootte van de eerste verkregen, dan legt men beide helften op elkander, zoodat de lussen naar buiten komen en verbindt de beide gehaakten gedeelten door een toer stokjes, die elk door 2 kett. en een steek van elk gehaakt gedeelte gescheiden zijn. Dan neemt men de steken van den onderrand van den handschoen op de naalden en breit 17 toeren in de rondte afwisselend 2 r., 2 aver. Eindelijk haakt men telkens twee aan twee de steken met 1 v. st. te zamen, gedurig 2 kett. er tusschen. De lussen worden dan volgens de afb. opengeknipt en gelijkmatig afgesneden. Van binnen voert men den handschoen met katoen, ook kan men eene buitenzijde met leder bedekken.

Read more here
06.11.2019
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Post info
gretchen
Inspirations
06.11.2019 (250 days ago)
Rate
0 votes
Actions
Recommend
Categories
Art (1 posts)
Beauty (2 posts)
Event (1 posts)
Fashion (336 posts)
Jacket (1 posts)
LookBook (67 posts)
Magazine (610 posts)
StreetStyle (1 posts)